චැරිටි

පෝය දාට
සුදුම සුදු වතින් සැරසී
තෙල් මල් නැතත්
පොෂ් කාර් එකෙන්
පොළොවට අඩියක් උඩින් ඉගිල්ලී
සැදැහැ සිතින්
යමු පන්සල්...
චැරිටි කොරන්ට
හැමෝටම පේන්ට
පින් පුරවගන්ට
ඊළඟ භවයට...

සොඳුරු දනව්ව

අතීතයෙ අකල් වර්ෂාවෙන්
තෙතබරිත වූ පියපත්
උසුලන්නට නොහැක තවත්
ගලවා වීසි කර දැමුයෙමි ඈතටම
දැනුන මුත් රිදුම්...
සොයමි දැන්
පියපත් යුගලක් නැවුම්
පියඹන්නට තුටින්
සොඳුරු දනව්වට
අනාගතයේ...

පවු පිරේවි නුඹට

නුඹ වෙනුවෙන්
එකදු කඳුලක්
කිසි දිනෙක
නොසැලූ නෙතක් නිසා...
නුඹ වෙනුවෙන්
සයුරක හැඬූ
නෙතකට
එපා කදුලු දෙන්න තවත්
පවු පිරේවි මිතුර නුඹට...

දන්නවද?

මෙන්න මගේ හදවත
සෙල්ලම් කරපියවු ඇති වෙනකන්
හම ගැහිලා පතුරු යනකන්
විසික්කපන් කොහාට හරි
ඇති උනාම තොපිට...
මම හොයාගන්නම් කොහොමහරි
හොඳ කරගන්නම් බෙහෙත් දාලා...
හැබැයි තොපි දන්නවද
ඒ බෙහෙත් මොනාද කියල
මං දන්නෙ නෑ කියල???

පරාජිතයා

එදා...
මුසාවට, අඳුරට
පැරදුනු නුඹ
අද...
නුඹටම පැරදී
හඬා වැටෙනයුරු
නොපෙනේද කුමරියේ?
විමසා බලන් නැවත වරක්
මම නොවෙයි පැරදුනේ
පරාජිතයා නුඹයි
පිවිතුරු ප්‍රේමයේ...

නෙතු පෑදේවා

සුව වේවා නෙතු
සියල් පැතුමින්
පෙර මං සුභයි
සොයුර නෙතු යොමන්
වලා පටල බැඳි සියල්
බිදී යේවා ඉදින්
නෙතු පෑදේවා ඔබ
මින් මතු නිතින්...